Reflectielust het menselijke verlangen om ervaringen te begrijpen

Mediatheek over krachten > Krachten in de werking van onze hersenen

De krachten in onze hersenprocessen beïnvloeden en vormen onze ervaringen.

Hersenwetenschappers proberen die processen te begrijpen. Zij stellen vragen als: 'Wat gebeurt er van moment tot moment in onze hersenen?', 'Hoe ontwikkelen de hersenen zich gedurende ons leven?', en 'Wat gebeurt er precies in de wisselwerking tussen onze hersenprocessen en de krachten uit onze omgeving?'.

Dat onderzoek heeft inmiddels veel kennis opgeleverd (hoewel de meeste wetenschappers zich realiseren dat lang niet alles bekend is).

Video’s over hun onderzoek vind je hieronder, verzameld in 9 thema’s. Deze videothema’s en hun inleidingen volgen het boek 'Cognitive Neuroscience' van Michael Gazzaniga e.a.

Op deze pagina:

Ontwikkeling van de hersenen

Onze hersenontwikkeling begint vroeg in de foetus en gaat door na onze geboorte en tijdens onze adolescentie. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat in sommige hersengedeelten gedurende ons volwássen leven nieuwe neuronen worden gevormd.

Titel-link opent videopagina bij YoutubeSprekerJaar
Early Childhood Development: Early Learning, the Brain and SocietyPatricia Kuhl2014
Why 'Early' Matters for Healthy Brain and Child DevelopmentPat Levitt2016
The Neuroscience of the Teenage BrainSarah-Jayne Blakemore2018
Harnessing the Power of NeuroplasticityCarla Shatz e.a.2019
How Do Neural Networks Grow Smarter?Robin Hiesinger2021
How the Wiring of Our Brains Shapes Who We AreKevin Mitchell2018
The Resilient Brain; Cognition and AgeingLorraine Tyler2011
Terug naar top van pagina

Zintuigen en waarneming

Onze waarneming van de wereld gebeurt met de zintuiglijke systemen: zien, ruiken, proeven, horen, tasten en ruimtelijk inzicht, en het voelen van warmte, kou en pijn. Elk zintuig gebruikt unieke processen waarbij externe prikkels worden vertaald in neurale signalen, die vervolgens worden geïnterpreteerd door de hersenen. Binnen elk zintuig zijn gespecialiseerde mechanismen ontwikkeld om een optimale relatie met onze omgeving te bewerkstelligen.

Titel-link opent videopagina bij YoutubeSprekerJaar
How attention effects what you seeMichael Silver2011
Sensory PerceptionCarl Petersen2021
Visual Routes to Knowledge and ActionMel Goodale2015
Representations of the Olfactory World in the BrainRichard Axel2015
HallucinationsOliver Sacks2014
VisionsPaul Fletcher2019
Is Sensory Perception Just a Controlled Hallucination?Daniel Llano2021
Terug naar top van pagina

Aandacht richten

Er is in onze omgeving een enorme hoeveelheid informatie voor onze zintuigen beschikbaar. Gespecialiseerde systemen in onze hersenen zorgen ervoor, dat we de gebeurtenissen opmerken die voor ons relevant zijn en, belangrijker nog, dat we de vele gebeurtenissen negeren die niet relevant zijn. Dit richten van aandacht gebeurt zowel door onbewuste mechanismen die direct reageren op prikkels, als door zelfgekozen, doelbewuste processen.

Titel-link opent videopagina bij YoutubeSprekerJaar
Exploring the Crossroads of Attention and Memory in the Aging BrainAdam Gazzaley2011
Media Multi-Tasking: Are there Effects on Attention, Memory and the Brain?Anthony Wagner2015
Distracted, confused and unaware: The elusive gift of attentionNilli Lavie2014
Breaking Down Attention: Distinct Contributions from Neurons in Different Brain RegionsJohn Maunsell2019
Terug naar top van pagina

Controle over beweging

Bij de controle over - en de coördinatie van onze bewegingen worden meerdere, verspreid liggende systemen in onze hersenen ingeschakeld. Elk systeem heeft een unieke rol bij de selectie, planning en uitvoering van onze acties. Daarbij gaat het erom dat onze doelen worden bereikt.

Titel-link opent videopagina bij YoutubeSprekerJaar
How Your Inner Ear and Brain Work Together for Perception Balance and MovementHeather Bhide e.a.2017
Breathing MattersJack Feldman2018
Brain-Computer Interfaces: Recent Advances and Future ApplicationsRajesh Rao2017
Melding Minds with Machines: Development of Implantable Interfaces to Restore Motor FunctionKarunesh Ganguly2020
The human brain, movement disorders and the way forwardGabrielle Todd2011
Neuromuscular ConnectomicsJeff Lichtman2015
The CerebellumClaudia Krebs2014
Sensorimotor alterations associated with space flightJacob Bloomberg2015
Terug naar top van pagina

Leren en het geheugen

Ons geheugen wordt ondersteund door meerdere cognitieve – en neurale systemen. Elk systeem brengt een ander aspect van het geheugen voort, bijvoorbeeld het kortetermijngeheugen of het langetermijngeheugen. Daarbij zijn verschillende hersenstructuren tegelijkertijd actief, afhankelijk van het soort informatie dat wordt bewaard en de manieren waarop de herinneringen worden gecodeerd of weer worden opgehaald.

Titel-link opent videopagina bij YoutubeSprekerJaar
Learning and Memory: How it Works and When it FailsFrank Longo2010
Education in NeurosciencePaul Howard-Jones2017
In search of lost time - what makes a memory?Tomás Ryan2017
Learning and memory (1) - Introducing HMBruce Jenks2013
Learning and memory (2) - LTP, the basis of learning and memoryBruce Jenks2013
Learning and memory (3) - Evidence that the NMDA receptor is involved in the generation of LTPBruce Jenks2013
Learning and memory (4) - Making a memory with LTPBruce Jenks2013
What is memory?Kelsey Martin e.a.2018
Why Does Our Memory Decline With Age (and can we do anything about it)?Craig Stark2020
Grid Cells and The Brain’s Map of SpaceEdvard Moser2020
Terug naar top van pagina

Emoties

Het neurowetenschappelijke onderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat emoties niet los kunnen worden gezien van onze andere, meer cognitieve vermogens. Er is al bekend dat bepaalde structuren in de hersenen een directe relatie hebben met specifieke emoties. Maar om beter te begrijpen hoe onze hersenen emotionele reacties voortbrengen, wordt onderzocht hoe hersenstructuren die betrokken zijn bij emotie elkáár beïnvloeden.

Titel-link opent videopagina bij YoutubeSprekerJaar
How Emotions Are MadeLisa Feldman Barrett2020
Emotional Brain DevelopmentNim Tottenham2019
Our Musical BrainRobert Zatorre2016
How Our Emotional Lives Mature: Changes and New StrengthsRobert Levenson2011
Coming to Terms with FearJoseph LeDoux2015
Neural Mechanisms that Underlie Interactions Between Emotion and CognitionDaniel Salzman2019
Terug naar top van pagina

Taal

Taal is een van de meest complexe prestaties van de menselijke hersenen. Onderzoekers streven ernaar de hersensystemen en -processen te identificeren die ons taalvermogen ondersteunen. Zij houden zich bezig met vragen als: Hoe zijn woorden en hun betekenissen vertegenwoordigd in onze hersensystemen? Hoe worden ze geproduceerd als spraak, in geschreven vorm of als gebarentaal? En hoe worden ze begrepen door de luisteraar, lezer of kijker?

Titel-link opent videopagina bij YoutubeSprekerJaar
The Literate BrainPélagie M. Beeson2014
Embodied Cognition and Language from a Neural PerspectiveGeorge Lakoff2013
Dissecting Molecular Mechanisms of Vocal Learning and Spoken LanguageErich D. Jarvis2017
How Babies Learn LanguageJenny Saffran2020
Language and the Infant Brain; Nature-Nurture RevisitedPatricia Kuhl2017
How the Brain Learns to ReadStanislas Dehaene2013
Terug naar top van pagina

Cognitieve controle

Cognitieve controle is: het aansturen door onze hersenen van informatieverwerking. Dit hersenproces is nodig bij doelgericht gedrag, wanneer we zinvolle relaties willen aangaan met onze omgeving.
Allereerst moeten we een plan van aanpak kiezen, dat is gebaseerd op onze ervaringen uit het verleden en dat tegelijkertijd is aangepast aan de huidige omstandigheden. Vervolgens moeten we dat plan omzetten in acties die flexibel zijn. Deze flexibiliteit is onmisbaar. Want wanneer ons doel verandert of wanneer de context ineens vraagt om een andere manier van handelen, moeten we over kunnen schakelen van het ene plan naar het andere. Verder is controle over onze lopende acties vereist, en het signaleren van de momenten waarop we falen of dat er sprake is van potentiële bronnen van conflict.

Titel-link opent videopagina bij YoutubeSprekerJaar
Executive function and brain developmentPhilip Zelazo2014
How Our Brain Gets Things DoneDavid Badre2021
Connecting movements & neural activity during decision-makingAnne Churchland2018
Our Brain’s Development in a Technological WorldAdam Gazzaley e.a.2018
Terug naar top van pagina

Sociale cognitie

Vaak ervaren we een contrast tussen ons zelfbeeld en onze waarnemingen van anderen. Maar tegelijkertijd kunnen we empathie voelen, zelfs met mensen die we niet kennen. Zijn er misschien overeenkomsten in de hersenprocessen waarmee we onszelf - en waarmee we anderen leren begrijpen?
Ook moeten we in onze sociale omgeving kunnen functioneren. We leren daarom sociale regels, en gebruiken deze om ons gedrag te sturen. Op die momenten is een groot aantal neurale netwerken in onze hersenen actief en is er tegelijkertijd een spanning tussen onze emotionele en cognitieve hersenfuncties.

Titel-link opent videopagina bij YoutubeSprekerJaar
The Social Synapse: Neuroscience and the Roots of Human ConnectionsJohn Donvan e.a.2018
What is Theory of Mind?Ralph Adolphs2013
The Development of Thinking About People: From Behavior to BrainRebecca Saxe2010
Introduction to Social IntelligenceNancy Kanwisher2015
Childhood Trauma and the brainEamon McCrory2021
Terug naar top van pagina

Meer over 'Krachten die onze ervaringen vormen'