Reflectielust het menselijke verlangen om ervaringen te begrijpen

Mediatheek over krachten verwijderd > Krachten in de werking van onze hersenen

De krachten in onze hersenprocessen beïnvloeden en vormen onze ervaringen.

Hersenwetenschappers proberen die processen te begrijpen. Zij stellen vragen als: 'Wat gebeurt er van moment tot moment in onze hersenen?', 'Hoe ontwikkelen de hersenen zich gedurende ons leven?', en 'Wat gebeurt er precies in de wisselwerking tussen onze hersenprocessen en de krachten uit onze omgeving?'.

Dat onderzoek heeft inmiddels veel kennis opgeleverd (hoewel de meeste wetenschappers zich realiseren dat lang niet alles bekend is).

Video’s over hun onderzoek vind je hieronder, verzameld in 9 thema’s. Deze videothema’s en hun inleidingen volgen het boek 'Cognitive Neuroscience' van Michael Gazzaniga e.a.

Op deze pagina: