Reflectielust het menselijke verlangen om ervaringen te begrijpen

Jouw persoonlijke ervaringen onderzoeken

Soms heb je een ervaring waar je meer over wil weten. Bijvoorbeeld een verwarrende gebeurtenis die je overkomt, raadselachtig gedrag dat je ziet, of een vreemde stemming die je voelt.

Dan onderzoek je die ervaring eerst met het hulpmiddel dat je vertrouwd is. Je praat er bijvoorbeeld met iemand over. Of je kijkt in de media wat er over wordt gezegd. Of je geeft de ervaring een plek in jouw wereldbeeld. Iedereen heeft daar een eigen manier voor.

Maar zijn er misschien andere, nieuwe hulpmiddelen te bedenken, waarmee je jouw onbegrijpelijke ervaringen kan onderzoeken?

Ontwerpatelier

Vanuit die vraag is het Reflectielust Ontwerpatelier opgericht. De deelnemers ontwerpen er nieuwe hulpmiddelen waarmee anderen hun persoonlijke ervaringen kunnen onderzoeken.

In het experimentele Gebouw Reflectielust worden die hulpmiddelen gepresenteerd, in onderlinge samenhang. Doel is om de verschillende stadia van een persoonlijk reflectieproces zo goed mogelijk te ondersteunen.

Fotocollage met details van de hulpmiddelen in Gebouw Reflectielust